Στοιχεία Εργασίας P0168

Κωδικός Εργασίας: P0168
Περίληψη:      

Τίτλος Εργασίας:

ENVIRONMENTAL ASSESSMENT OF CARBON NANOTUBES SYNTHESIS via CHEMICAL VAPOR DEPOSITION

Συγγραφείς:

Αικατερίνη-Φλώρα Τρομπέτα, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Νικολέττα Βλάχου, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Δημήτριος Περιβολιώτης, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Μαλαματένια Κοκλιώτη, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Βασίλειος Μαρκάκης, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Γεωργία Τσιλίκη, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Χαράλαμπος Σαρίμβεης, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Κωνσταντίνος Χαριτίδης, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Θεματική Περιοχή:

Υλικά - Νανοτεχνολογία
Τύπος Παρουσίασης: 
Oral
Ημερομηνία Παρουσίασης: 
Friday, Jun 05 - 18:00
Διάρκεια: 
15 Minutes
Αίθουσα: 
Ι - 12