Στοιχεία Εργασίας P078

Κωδικός Εργασίας: P078
Περίληψη:      

Τίτλος Εργασίας:

MODELLING DROPLET INTERACTION WITH FLAT OR STRUCTURED SOLID SURFACES

Συγγραφείς:

Γεώργιος Καραπέτσας, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Νικόλαος Χαμάκος, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Αθανάσιος Παπαθανασίου, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Θεματική Περιοχή:

Φαινόμενα Μεταφοράς
Τύπος Παρουσίασης: 
Oral
Ημερομηνία Παρουσίασης: 
Friday, Jun 05 - 18:00
Διάρκεια: 
15 Minutes
Αίθουσα: 
Ι - 11