Στοιχεία Εργασίας P0346

Κωδικός Εργασίας: P0346
Περίληψη:      

Τίτλος Εργασίας:

Επίδραση οξύτητας και μεσοπορώδους καταλυτών Pt στην υδρογονοκατεργασία κ-δεκαεξανίου

Συγγραφείς:

Ελένη Ηλιοπούλου, ΙΔΕΠ/ΕΚΕΤΑ
Ελένη Ηρακλέους, ΙΔΕΠ/ΕΚΕΤΑ
Άγγελος Λάππας, ΙΔΕΠ/ΕΚΕΤΑ
Noemi Linares, University of Alicante
Javier Garcia-Martinez, University of Alicante

Θεματική Περιοχή:

Χημικές Διεργασίες/Κατάλυση/Ηλεκτροχημεία
Τύπος Παρουσίασης: 
Oral
Ημερομηνία Παρουσίασης: 
Friday, Jun 05 - 15:30
Διάρκεια: 
15 Minutes
Αίθουσα: 
Ι - 13