Στοιχεία Εργασίας P0149

Κωδικός Εργασίας: P0149
Περίληψη:      

Τίτλος Εργασίας:

Βελτιστοποίηση της τριοδικής λειτουργίας σε κελί καυσίμου τύπου PEM

Συγγραφείς:

Ευτυχία Μαρτίνο, Πανεπιστήμιο Πατρών
Μαρία Κάζακλη, Πανεπιστήμιο Πατρών
Αλέξανδρος Κατσαούνης, Πανεπιστήμιο Πατρών
Κωνσταντίνος Βαγενάς, Πανεπιστήμιο Πατρών, Ακαδημία Αθηνών

Θεματική Περιοχή:

Τιμητική Συνεδρία για τον Καθ. Κ. Βαγενά
Τύπος Παρουσίασης: 
Oral
Ημερομηνία Παρουσίασης: 
Friday, Jun 05 - 15:45
Διάρκεια: 
15 Minutes
Αίθουσα: 
Ι - 04