Στοιχεία Εργασίας P0492

Κωδικός Εργασίας: P0492
Περίληψη:      

Τίτλος Εργασίας:

Μοντέλα τύπου Bohr για την δομή των πρωτονίων και νετρονίων

Συγγραφείς:

Κωνσταντίνος Βαγενάς, Τμήμα Χημικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών και Ακαδημία Αθηνών
Σταμάτης Σουεντίε, Τμήμα Χημικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών
Αθανάσιος Φωκάς, Department of Applied Mathematics and Theoretical Physics, University of Cambridge

Θεματική Περιοχή:

Τιμητική Συνεδρία για τον Καθ. Κ. Βαγενά
Τύπος Παρουσίασης: 
Oral
Ημερομηνία Παρουσίασης: 
Friday, Jun 05 - 15:30
Διάρκεια: 
15 Minutes
Αίθουσα: 
Ι - 04