Στοιχεία Εργασίας P0282

Κωδικός Εργασίας: P0282
Περίληψη:      

Τίτλος Εργασίας:

Σύνθεση και χαρακτηρισμός ηλεκτροκαταλυτών με χαμηλή περιεκτικότητα σε Pt για στοιχεία καυσίμου τύπου PEM

Συγγραφείς:

Γεώργιος Μπάμπος, Τμήμα Χημικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών
Δημήτρης Κονταρίδης, Τμήμα Χημικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών
Συμεών Μπεμπέλης, Τμήμα Χημικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών
Ξενοφών Βερύκιος, Τμήμα Χημικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών

Θεματική Περιοχή:

Χημικές Διεργασίες/Κατάλυση/Ηλεκτροχημεία
Τύπος Παρουσίασης: 
Oral
Ημερομηνία Παρουσίασης: 
Friday, Jun 05 - 18:00
Διάρκεια: 
15 Minutes
Αίθουσα: 
Ι - 13