Στοιχεία Εργασίας P0204

Κωδικός Εργασίας: P0204
Περίληψη:

Τίτλος Εργασίας:

Ηλεκτραπόθεση σπανίων γαιών από ιοντικά υγρά

Θεματική Περιοχή:

Χημικές Διεργασίες/Κατάλυση/Ηλεκτροχημεία
Τύπος Παρουσίασης: 
Oral
Ημερομηνία Παρουσίασης: 
Friday, Jun 05 - 15:45
Διάρκεια: 
15 Minutes
Αίθουσα: 
Ι - 13