Στοιχεία Εργασίας P0148

Κωδικός Εργασίας: P0148
Περίληψη:      

Τίτλος Εργασίας:

Θεωρητική μελέτη καταβύθισης αλάτων σε πορώδες υλικό με χρήση εξομοιωτή τύπου δικτύου πόρων

Συγγραφείς:

Θεματική Περιοχή:

Φυσικές διεργασίες
Τύπος Παρουσίασης: 
Oral
Ημερομηνία Παρουσίασης: 
Friday, Jun 05 - 11:45
Διάρκεια: 
15 Minutes
Αίθουσα: 
Ι - 11