Στοιχεία Εργασίας P0334

Κωδικός Εργασίας: P0334
Περίληψη:      

Τίτλος Εργασίας:

Self-Assembly of Diphenylalanine and Chemically Modified Diphenylalanine Peptides on Various Solvents

Συγγραφείς:

Αναστασία Ρισσάνου, Ινστιτούτο Εφαρμοσμένων και Υπολογιστικών Μαθηματικών , Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας - Ελλάδα
Δέσποινα Τζέλη, Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών , Πανεπιστήμιο Κρήτης , Ελλάδα
Βαγγέλης Χαρμανδάρης, Τμήμα Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Κρήτης , Ελλάδα

Θεματική Περιοχή:

Βιοχημική Μηχανική – Βιοτεχνολογία
Τύπος Παρουσίασης: 
Oral
Ημερομηνία Παρουσίασης: 
Friday, Jun 05 - 18:00
Διάρκεια: 
15 Minutes
Αίθουσα: 
Ι - 04