Στοιχεία Εργασίας P0429

Κωδικός Εργασίας: P0429
Περίληψη:      

Τίτλος Εργασίας:

ΜΕΛΕΤΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΙΚΗΣ ΣΥΝΑΠΟΘΕΣΗΣ ΝΑΝΟΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ ΤΙΤΑΝΙΑΣ ΣΕ ΜΗΤΡΑ ΚΡΑΜΑΤΟΣ ΚΑΣΣΙΤΕΡΟΥ-ΝΙΚΕΛΙΟΥ

Συγγραφείς:

Ελένη Ροσολύμου, Σχολή Χημικών Μηχανικών Ε.Μ.Π
Αντώνης Καραντώνης, Σχολή Χημικών Μηχανικών Ε.Μ.Π
Ευαγγελία Παυλάτου, Σχολή Χημικών Μηχανικών Ε.Μ.Π

Θεματική Περιοχή:

Υλικά - Νανοτεχνολογία
Τύπος Παρουσίασης: 
Oral
Ημερομηνία Παρουσίασης: 
Friday, Jun 05 - 11:30
Διάρκεια: 
15 Minutes
Αίθουσα: 
Ι - 12