Στοιχεία Εργασίας P091

Κωδικός Εργασίας: P091
Περίληψη:      

Τίτλος Εργασίας:

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΙΝΣΟΥΛΙΝΟΜΙΜΗΤΙΚΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟΥ. ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΣΘΕΝΕΙΑ Diabetes mellitus.

Θεματική Περιοχή:

Βιοχημική Μηχανική – Βιοτεχνολογία
Τύπος Παρουσίασης: 
Oral
Ημερομηνία Παρουσίασης: 
Friday, Jun 05 - 18:45
Διάρκεια: 
15 Minutes
Αίθουσα: 
Ι - 04