Στοιχεία Εργασίας P0136

Κωδικός Εργασίας: P0136
Περίληψη:      

Τίτλος Εργασίας:

ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΟΥ Ν2Ο ΣΕ ΔΟΜΙΚΑ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟΥΣ ΚΑΤΑΛΥΤΕΣ ΕΥΓΕΝΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ

Συγγραφείς:

Ελένη Πάπιστα, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
Ελένη Παχατουρίδου, Πολυτεχνείο Κρήτης
Νικόλαος Κακλίδης, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
Ανδρέας Δελημήτης, ΕΚΕΤΑ/ΙΔΕΠ
Ελένη Ηλιοπούλου, ΙΔΕΠ/ΕΚΕΤΑ
Γραμματική Γούλα, Πολυτεχνείο Κρήτης
Ιωάννης Γεντεκάκης, Πολυτεχνείο Κρήτης
Γεώργιος Μαρνέλλος, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
Μιχάλης Κονσολάκης, Πολυτεχνείο Κρήτης

Θεματική Περιοχή:

Τιμητική Συνεδρία για τον Καθ. Κ. Βαγενά
Τύπος Παρουσίασης: 
Oral
Ημερομηνία Παρουσίασης: 
Friday, Jun 05 - 11:45
Διάρκεια: 
15 Minutes
Αίθουσα: 
Ι - 04