Στοιχεία Εργασίας P0446

Κωδικός Εργασίας: P0446
Περίληψη:      

Τίτλος Εργασίας:

AFM/ Raman spectroscopy of CVD graphene onto PET substrate

Συγγραφείς:

Robert J. Young, School of Materials, University of Manchester, Oxford Road, Manchester
Kostya S. Novoselov, School of Physics and Astronomy, University of Manchester, Oxford Road, Manchester
Κώστας Γαλιώτης, FORTH/ICE-HT, Τμήμα Χημικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών
Κωνσταντίνος Παπαγγελής, FORTH/ICE-HT, Τμήμα Επιστήμης των Υλικών, Πανεπιστήμιο Πατρών

Θεματική Περιοχή:

Υλικά - Νανοτεχνολογία
Τύπος Παρουσίασης: 
Oral
Ημερομηνία Παρουσίασης: 
Friday, Jun 05 - 17:45
Διάρκεια: 
15 Minutes
Αίθουσα: 
Ι - 12