Στοιχεία Εργασίας P0243

Κωδικός Εργασίας: P0243
Περίληψη:      

Τίτλος Εργασίας:

Αξιολόγηση αντιστάθμισης διαταραχών σε μονάδες δέσμευσης CO2 με χρήση διαλυτών

Συγγραφείς:

Θεόδωρος Δαμαρτζής, Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών / ΑΠΘ - ΙΔΕΠ/ΕΚΕΤΑ
Πάνος Σεφερλής, Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών / ΑΠΘ - ΙΔΕΠ/ΕΚΕΤΑ
M.S. Ashhab, Department of Mechanical Engineering, The Hashemite University, Zarqa, Jordan

Θεματική Περιοχή:

Μηχανική διεργασιών & συστημάτων
Τύπος Παρουσίασης: 
Oral
Ημερομηνία Παρουσίασης: 
Friday, Jun 05 - 10:45
Διάρκεια: 
15 Minutes
Αίθουσα: 
Ι - 10