Στοιχεία Εργασίας P0317

Κωδικός Εργασίας: P0317
Περίληψη:      

Τίτλος Εργασίας:

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΥΣΤΑΘΕΙΑΣ ΕΛΛΕΙΨΟΕΙΔΩΝ ΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΩΝ ΟΓΚΩΝ

Συγγραφείς:

Βασιλική Χριστίνα Παναγιωτοπούλου, Τμήμα Χημικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών
Γεώργιος Φραγκογιάννης, Τμήμα Χημικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών

Θεματική Περιοχή:

Βιοχημική Μηχανική – Βιοτεχνολογία
Τύπος Παρουσίασης: 
Oral
Ημερομηνία Παρουσίασης: 
Friday, Jun 05 - 19:30
Διάρκεια: 
15 Minutes
Αίθουσα: 
Ι - 04