Στοιχεία Εργασίας P0401

Κωδικός Εργασίας: P0401
Περίληψη:      

Τίτλος Εργασίας:

Ενίσχυση της ανθεκτικότητας σε εναπόθεση άνθρακα κυψελών καυσίμου τύπου SOFC με τριοδική διάταξη και λειτουργία

Συγγραφείς:

Ιωάννα Πετρακοπούλου, ΙΔΕΠ/ΕΚΕΤΑ, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Δημήτριος Τσιπλακίδης, ΙΔΕΠ/ΕΚΕΤΑ, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Στέλλα Μπαλωμένου, ΙΔΕΠ/ΕΚΕΤΑ

Θεματική Περιοχή:

Τιμητική Συνεδρία για τον Καθ. Κ. Βαγενά
Τύπος Παρουσίασης: 
Oral
Ημερομηνία Παρουσίασης: 
Friday, Jun 05 - 16:15
Διάρκεια: 
15 Minutes
Αίθουσα: 
Ι - 04