Στοιχεία Εργασίας P0357

Κωδικός Εργασίας: P0357
Περίληψη:      

Τίτλος Εργασίας:

Νέο υβριδικό βιοϋλικό βιοπολυμερών ενισχυμένo με νανοσωματίδια αργύρου και η χρήση του στη βιοϊατρική μηχανική

Συγγραφείς:

Άγγελος Σπαθής, Τμήμα Χημικών Μηχανικών, Αριστοτέλειο Παν/μιο Θεσ/κης
Ελευθέριος Ρίζος, Τμήμα Χημικών Μηχανικών, Αριστοτέλειο Παν/μιο Θεσ/κης
Δημήτριος Τσιπάς , Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών, Αριστοτέλειο Παν/μιο Θεσ/κης
Νικόλαος Μιχαηλίδης, Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών, Αριστοτέλειο Παν/μιο Θεσ/κης
Αμαλία Αγγελή, Τμήμα Χημικών Μηχανικών, Αριστοτέλειο Παν/μιο Θεσ/κης

Θεματική Περιοχή:

Υλικά - Νανοτεχνολογία
Τύπος Παρουσίασης: 
Oral
Ημερομηνία Παρουσίασης: 
Friday, Jun 05 - 19:00
Διάρκεια: 
15 Minutes
Αίθουσα: 
Ι - 12