Στοιχεία Εργασίας P0323

Κωδικός Εργασίας: P0323
Περίληψη:      

Τίτλος Εργασίας:

Techno-economic evaluation of citrus waste valorization for the production of biofuels and high added-value products

Συγγραφείς:

Ιωάννης Κούκος, Παν/μιο Πατρών
Ανέστης Βλυσίδης, Γεωπονικό Παν/μιο Αθηνών
Νικόλαος Κοψαχείλης, Γεωπονικό Παν/μιο Αθηνών
Σεραφείμ Παπανικολάου, Γεωπονικό Παν/μιο Αθηνών
Απόστολος Κουτίνας, Γεωπονικό Παν/μιο Αθηνών

Θεματική Περιοχή:

Μηχανική διεργασιών & συστημάτων
Τύπος Παρουσίασης: 
Oral
Ημερομηνία Παρουσίασης: 
Friday, Jun 05 - 10:30
Διάρκεια: 
15 Minutes
Αίθουσα: 
Ι - 10