Στοιχεία Εργασίας P0169

Κωδικός Εργασίας: P0169
Περίληψη:      

Τίτλος Εργασίας:

Effect of organic additives in the structure and functional properties of Ni-P composite coatings reinforced by nano-SiC and MWCNTs

Συγγραφείς:

Αλέξανδρος Ζωίκης-Καραθανάσης, I.RE.TE.TH / CERTH & Artia Nano Engineering & Consulting
Tatjana Kosanovic Milickovic, I.RE.TE.TH / CERTH & Artia Nano Engineering & Consulting
Ιωάννα Δεληγκιώζη, Κέντρο Έρευνας Τεχνολογίας & Καινοτομίας

Θεματική Περιοχή:

Υλικά - Νανοτεχνολογία
Τύπος Παρουσίασης: 
Oral
Ημερομηνία Παρουσίασης: 
Friday, Jun 05 - 11:45
Διάρκεια: 
15 Minutes
Αίθουσα: 
Ι - 12