Στοιχεία Εργασίας P0301

Κωδικός Εργασίας: P0301
Περίληψη:      

Τίτλος Εργασίας:

Direct correlation between work function and oxygen concentration of Graphene Oxide - Reduced Graphene Oxide films on ITO

Συγγραφείς:

Λαμπρινή Συγγελου, Ίδρυμα Τεχνολογίας & Έρευνας, Ινστιτούτο Χημικής Μηχανικής & Χημικών Διεργασιών Υψηλής Θερμοκρασίας (ΙΤΕ/ΕΙΧΗΜΥΘ)
Γεώργιος Πατεράκης, Ίδρυμα Τεχνολογίας & Έρευνας, Ινστιτούτο Χημικής Μηχανικής & Χημικών Διεργασιών Υψηλής Θερμοκρασίας (ΙΤΕ/ΕΙΧΗΜΥΘ)
Δημήτριος Τάσης, Ίδρυμα Τεχνολογίας & Έρευνας, Ινστιτούτο Χημικής Μηχανικής & Χημικών Διεργασιών Υψηλής Θερμοκρασίας (ΙΤΕ/ΕΙΧΗΜΥΘ), Τμήμα Χημείας , Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Κώστας Γαλιώτης, Ίδρυμα Τεχνολογίας & Έρευνας, Ινστιτούτο Χημικής Μηχανικής & Χημικών Διεργασιών Υψηλής Θερμοκρασίας (ΙΤΕ/ΕΙΧΗΜΥΘ), Τμήμα Χημικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών

Θεματική Περιοχή:

Υλικά - Νανοτεχνολογία
Τύπος Παρουσίασης: 
Oral
Ημερομηνία Παρουσίασης: 
Friday, Jun 05 - 12:00
Διάρκεια: 
15 Minutes
Αίθουσα: 
Ι - 12