Στοιχεία Εργασίας P0383

Κωδικός Εργασίας: P0383
Περίληψη:      

Τίτλος Εργασίας:

EFFECT OF HYDROTHERMAL TREATMENT (STEAMING) TEMPERATURE ON THE DEACTIVATION OF ZSM-5 ADDITIVES IN FCC PROCESS

Συγγραφείς:

Ανδρέας Γκούσεβ, ΙΔΕΠ/ΕΚΕΤΑ
Αντώνιος Ψαρράς, ΙΔΕΠ/ΕΚΕΤΑ
Μ. Παπαπέτρου, ΙΔΕΠ/ΕΚΕΤΑ
Δ. Ιατρίδης, ΙΔΕΠ/ΕΚΕΤΑ
Ελένη Ηλιοπούλου, ΙΔΕΠ/ΕΚΕΤΑ
Άγγελος Λάππας, ΙΔΕΠ/ΕΚΕΤΑ
Κωνσταντίνος Τριανταφυλλίδης, Τμήμα Χημείας ,Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Θεματική Περιοχή:

Χημικές Διεργασίες/Κατάλυση/Ηλεκτροχημεία
Τύπος Παρουσίασης: 
Oral
Ημερομηνία Παρουσίασης: 
Friday, Jun 05 - 10:15
Διάρκεια: 
15 Minutes
Αίθουσα: 
Ι - 13