Στοιχεία Εργασίας P0365

Κωδικός Εργασίας: P0365
Περίληψη:      

Τίτλος Εργασίας:

Μελέτη της Ανθεκτικότητας Κονιαμάτων με Μετακαολίνη υπό Αέρια Συντήρηση

Συγγραφείς:

Απόστολος Μαρίνος, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Μάριος Κατσιώτης, Petroleum Institute, Abu Dhabi (UAE)
Ιωάννης Γάλλιας, Université de Cergy-Pontoise, Γαλλία
Γεώργιος Μπατής, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Μαργαρίτα Μπεάζη-Κατσιώτη, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Θεματική Περιοχή:

Υλικά - Νανοτεχνολογία
Τύπος Παρουσίασης: 
Oral
Ημερομηνία Παρουσίασης: 
Friday, Jun 05 - 16:00
Διάρκεια: 
15 Minutes
Αίθουσα: 
Ι - 12