Στοιχεία Εργασίας P089

Κωδικός Εργασίας: P089
Περίληψη:      

Τίτλος Εργασίας:

Επίδραση της εγγενούς ετερογένειας στο φαινότυπο κυτταρικών πληθυσμών με το γενετικό δίκτυο lac operon

Συγγραφείς:

Ιωάννης Αβιζιώτης, Σχολή Χημικών Μηχανικών,ΕΜΠ
Μιχαήλ Καβουσανάκης, Σχολή Χημικών Μηχανικών,ΕΜΠ
Ανδρέας Μπουντουβής, Σχολή Χημικών Μηχανικών, ΕΜΠ

Θεματική Περιοχή:

Βιοχημική Μηχανική – Βιοτεχνολογία
Τύπος Παρουσίασης: 
Oral
Ημερομηνία Παρουσίασης: 
Friday, Jun 05 - 19:00
Διάρκεια: 
15 Minutes
Αίθουσα: 
Ι - 04