Στοιχεία Εργασίας P0466

Κωδικός Εργασίας: P0466
Περίληψη:      

Τίτλος Εργασίας:

CO2 for the Production of Methanol and Dimethylether

Συγγραφείς:

S.S Akarmazyan, University of Patras
Κωνσταντίνος Τριανταφυλλίδης, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Δημήτρης Κονταρίδης, Πανεπιστήμιο Πατρών
Χριστίνα Παπαδοπούλου, Πανεπιστήμιο Πατρών

Θεματική Περιοχή:

Χημικές Διεργασίες/Κατάλυση/Ηλεκτροχημεία
Τύπος Παρουσίασης: 
Oral
Ημερομηνία Παρουσίασης: 
Friday, Jun 05 - 10:30
Διάρκεια: 
15 Minutes
Αίθουσα: 
Ι - 13