Στοιχεία Εργασίας P052

Κωδικός Εργασίας: P052
Περίληψη:      

Τίτλος Εργασίας:

ΕΠΙΛΕΚΤΙΚΗ ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΜΙΓΜΑΤΟΣ ΦΑΙΝΟΛΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ ΑΠΟ ΥΠΕΡΨΥΚΤΑ - ΥΠΕΡΚΟΡΑ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΘΟΔΟ ΤΗΣ ΨΥΧΟΜΕΝΗΣ ΚΡΥΣΤΑΛΛΩΣΗΣ

Συγγραφείς:

Σπύρος Κοντός, Τμημα Χημικών Μηχανικών - Πανεπιστήμιο Πατρών, ΙΤΕ - ΙΕΧΜΗ
Πέτρος Κουτσούκος, Τμημα Χημικών Μηχανικών - Πανεπιστήμιο Πατρών, ΙΤΕ - ΙΕΧΜΗ
Χριστάκης Παρασκευά, Τμημα Χημικών Μηχανικών - Πανεπιστήμιο Πατρών, ΙΤΕ - ΙΕΧΜΗ

Θεματική Περιοχή:

Φυσικές διεργασίες
Τύπος Παρουσίασης: 
Oral
Ημερομηνία Παρουσίασης: 
Friday, Jun 05 - 10:30
Διάρκεια: 
15 Minutes
Αίθουσα: 
Ι - 11