Στοιχεία Εργασίας P0146

Κωδικός Εργασίας: P0146
Περίληψη:      

Τίτλος Εργασίας:

Καταλυτική υδρογόνωση του CO2 σε υποστηριγμένους καταλύτες Ru σε TiO2, Co σε TiO2 και Ru/Co σε TiO2.

Συγγραφείς:

Αλέξανδρος Συμιλλίδης, Πανεπιστήμιο Πατρών
Δημήτρης Γρηγορίου, Πανεπιστήμιο Πατρών
Αλέξανδρος Κατσαούνης, Πανεπιστήμιο Πατρών
Κωνσταντίνος Βαγενάς, Πανεπιστήμιο Πατρών

Θεματική Περιοχή:

Τιμητική Συνεδρία για τον Καθ. Κ. Βαγενά
Τύπος Παρουσίασης: 
Oral
Ημερομηνία Παρουσίασης: 
Friday, Jun 05 - 12:00
Διάρκεια: 
15 Minutes
Αίθουσα: 
Ι - 04