Στοιχεία Εργασίας P0309

Κωδικός Εργασίας: P0309
Περίληψη:      

Τίτλος Εργασίας:

PMMA/GRAPHENE NANOCOMPOSITES: Atomistic simulation to predict graphene fine dispersability in polymer composites with the aid of functional PMMA

Συγγραφείς:

Εμμανουήλ Σκούντζος, Πανεπιστήμιο Πατρών - ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ
Κωνσταντίνος Τσιτσιλιάνης, Πανεπιστήμιο Πατρών - ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ
Βλάσης Μαυραντζάς, Πανεπιστήμιο Πατρών - ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ

Θεματική Περιοχή:

Υλικά - Νανοτεχνολογία
Τύπος Παρουσίασης: 
Oral
Ημερομηνία Παρουσίασης: 
Friday, Jun 05 - 15:15
Διάρκεια: 
15 Minutes
Αίθουσα: 
Ι - 12