Στοιχεία Εργασίας P0491

Κωδικός Εργασίας: P0491
Περίληψη:      

Τίτλος Εργασίας:

Η σχετικιστική εξάρτηση της αδρανειακής μάζας από την ταχύτητα των σωμάτων και μερικές από τις συνέπειες στην προσομοίωση του μικρόκοσμου και του μακρόκοσμου

Συγγραφείς:

Κωνσταντίνος Βαγενάς, Τμήμα Χημικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών και Ακαδημία Αθηνών
Αθανάσιος Φωκάς, Department of Applied Mathematics and Theoretical Physics, University of Cambridge
Δημήτρης Γρηγορίου, Τμήμα Χημικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών

Θεματική Περιοχή:

Τιμητική Συνεδρία για τον Καθ. Κ. Βαγενά
Τύπος Παρουσίασης: 
Oral
Ημερομηνία Παρουσίασης: 
Friday, Jun 05 - 15:15
Διάρκεια: 
15 Minutes
Αίθουσα: 
Ι - 04