Στοιχεία Εργασίας P0398

Κωδικός Εργασίας: P0398
Περίληψη:      

Τίτλος Εργασίας:

Ηλεκτροκαταλύτες IrxRu1-xO2 ως ηλεκτρόδια ανόδου σε διατάξεις ηλεκτρόλυσης τύπου PEM

Συγγραφείς:

Θεματική Περιοχή:

Τιμητική Συνεδρία για τον Καθ. Κ. Βαγενά
Τύπος Παρουσίασης: 
Oral
Ημερομηνία Παρουσίασης: 
Friday, Jun 05 - 11:00
Διάρκεια: 
15 Minutes
Αίθουσα: 
Ι - 04