Στοιχεία Εργασίας P0178

Κωδικός Εργασίας: P0178
Περίληψη:      

Τίτλος Εργασίας:

Μοντελοποίηση και υπολογιστική μελέτη λειτουργίας ηλεκτροχημικού αντιδραστήρα παραγωγής χλωρίου με συστοιχίες διπολικών ηλεκτροδίων

Συγγραφείς:

Αντώνης Καραντώνης, Σχολή Χημικών Μηχανικών, ΕΜΠ
Βασίλης Θεοχάρης, Σχολή Χημικών Μηχανικών, ΕΜΠ
Ανδρέας Μπουντουβής, Σχολή Χημικών Μηχανικών, ΕΜΠ
Ελένη Κορωνάκη, Σχολή Χημικών Μηχανικών, ΕΜΠ
Γιώργος Πάσχος, Σχολή Χημικών Μηχανικών, ΕΜΠ
Δημήτριος Κουτσαύτης, ERMA FIRST E.S.K. Engineering Solutions S.A.

Θεματική Περιοχή:

Χημικές Διεργασίες/Κατάλυση/Ηλεκτροχημεία
Τύπος Παρουσίασης: 
Oral
Ημερομηνία Παρουσίασης: 
Friday, Jun 05 - 16:30
Διάρκεια: 
15 Minutes
Αίθουσα: 
Ι - 13