Στοιχεία Εργασίας P0450

Κωδικός Εργασίας: P0450
Περίληψη:      

Τίτλος Εργασίας:

Υδρογόνωση διοξειδίου του άνθρακα προς μεθανόλη σε καταλύτες μετάλλων μετάπτωσης

Συγγραφείς:

Αναστάσιος Βούρρος, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Ιωάννης Γκαραγκούνης, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Βασίλειος Κυριάκου, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Μιχάλης Κονσολάκης, Πολυτεχνείο Κρήτης
Ζήσης Ιωακειμίδης, Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
Γεώργιος Μαρνέλλος, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
Μηχάλης Στουκίδης, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Θεματική Περιοχή:

Τιμητική Συνεδρία για τον Καθ. Κ. Βαγενά
Τύπος Παρουσίασης: 
Oral
Ημερομηνία Παρουσίασης: 
Friday, Jun 05 - 10:30
Διάρκεια: 
15 Minutes
Αίθουσα: 
Ι - 04