Στοιχεία Εργασίας P0413

Κωδικός Εργασίας: P0413
Περίληψη:      

Τίτλος Εργασίας:

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΜΕΘΑΝΟΛΗΣ ΜΕ ΑΤΜΟ ΣΕ ΚΑΤΑΛΥΤΕΣ ΚΟΒΑΛΤΙΟΥ: ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΟΞΕΙΔΩΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΒΑΛΤΙΟΥ

Συγγραφείς:

Ευτυχία Παπαδοπούλου, ΙΤΕ / ΙΕΧΜΗ & Πανεπιστήμιο Πατρών

Θεματική Περιοχή:

Χημικές Διεργασίες/Κατάλυση/Ηλεκτροχημεία
Τύπος Παρουσίασης: 
Oral
Ημερομηνία Παρουσίασης: 
Friday, Jun 05 - 10:45
Διάρκεια: 
15 Minutes
Αίθουσα: 
Ι - 13