Στοιχεία Εργασίας P0109

Κωδικός Εργασίας: P0109
Περίληψη:      

Τίτλος Εργασίας:

Υδρογόνωση του μονοξειδίου του άνθρακα προς ανώτερες αλκοόλες παρουσία καταλυτών Ni-Mo υποστηριγμένων σε φορέα ενεργού άνθρακα

Συγγραφείς:

Ελένη Λιακάκου, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Κωνσταντίνος Τριανταφυλλίδης, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Ελένη Ηρακλέους, Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος

Θεματική Περιοχή:

Χημικές Διεργασίες/Κατάλυση/Ηλεκτροχημεία
Τύπος Παρουσίασης: 
Oral
Ημερομηνία Παρουσίασης: 
Friday, Jun 05 - 11:00
Διάρκεια: 
15 Minutes
Αίθουσα: 
Ι - 13