Στοιχεία Εργασίας P0404

Κωδικός Εργασίας: P0404
Περίληψη:      

Τίτλος Εργασίας:

ΠΡΟΤΥΠΗ ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΦΩΤΟΚΑΤΑΛΥΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΑ ΜΕΜΒΡΑΝΩΝ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΜΗ ΒΙΟΔΙΑΣΠΑΣΙΜΩΝ ΤΟΞΙΚΩΝ ΜΙΚΡΟΡΥΠΑΝΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΝΕΡΟ

Συγγραφείς:

Βασίλης Σαρασίδης, ΙΤΧΗΔ/ΕΚΕΤΑ
Κωνσταντίνος Πλάκας, ΙΤΧΗΔ/ΕΚΕΤΑ
Σωτήριος Πάτσιος, ΙΤΧΗΔ/ΕΚΕΤΑ
Α.Μ. Λέκκας, ΙΤΧΗΔ/ΕΚΕΤΑ

Θεματική Περιοχή:

Χημικές Διεργασίες/Κατάλυση/Ηλεκτροχημεία
Τύπος Παρουσίασης: 
Oral
Ημερομηνία Παρουσίασης: 
Thursday, Jun 04 - 19:00
Διάρκεια: 
15 Minutes
Αίθουσα: 
Ι - 10