Στοιχεία Εργασίας P0418

Κωδικός Εργασίας: P0418
Περίληψη:      

Τίτλος Εργασίας:

Sensitivity Analysis for Stochastic Molecular Modeling of Complex Chemical Systems

Συγγραφείς:

Αναστάσιος Τσούρτης, Πανεπιστήμιο Κρήτης
Γιάννης Πανταζής, Department of Mathematics and Statistics, University of Massachusetts, USA
Μάρκος Α. Κατσουλάκης, Department of Mathematics and Statistics, University of Massachusetts, USA
Βαγγέλης Χαρμανδάρης, Παν/μιο Κρήτης & ΙΥΜ - ΙΤΕ

Θεματική Περιοχή:

Φυσικοχημεία – Θερμοδυναμική
Τύπος Παρουσίασης: 
Oral
Ημερομηνία Παρουσίασης: 
Thursday, Jun 04 - 15:15
Διάρκεια: 
15 Minutes
Αίθουσα: 
Ι - 11