Στοιχεία Εργασίας P051

Κωδικός Εργασίας: P051
Περίληψη:      

Τίτλος Εργασίας:

ΗΛΕΚΤΡΟΧΗΜΙΚΕΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΧΡΩΣΤΙΚΗΣ NYLANTHRENE RED

Συγγραφείς:

Δημήτριος Μαρμάνης, ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης
Κωνσταντίνος Δερμεντζής, ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης
Αχιλλέας Χριστοφορίδης, ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης
Θωμάς Σπανός, ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης
Κωνσταντίνος Ουζούνης, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Θεματική Περιοχή:

Χημικές Διεργασίες/Κατάλυση/Ηλεκτροχημεία
Τύπος Παρουσίασης: 
Oral
Ημερομηνία Παρουσίασης: 
Thursday, Jun 04 - 16:00
Διάρκεια: 
15 Minutes
Αίθουσα: 
Ι - 10