Στοιχεία Εργασίας P0247

Κωδικός Εργασίας: P0247
Περίληψη:      

Τίτλος Εργασίας:

Ανάπτυξη και αξιολόγηση αισθητήριων μικρο-μεμβρανών ζεόλιθου LTA μέσω λιθογραφίας ηλεκτρονικής δέσμης σε μαγνητοελαστικό υπόστρωμα.

Συγγραφείς:

Βασιλική Τσουκαλά, Πανεπιστήμιο Πατρών, Τμήμα Χημικών Μηχανικών, Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας, Ινστιτούτο Επιστημών Χημικής Μηχανικής
Δημήτριος Κουζούδης, Πανεπιστήμιο Πατρών, Τμήμα Χημικών Μηχανικών

Θεματική Περιοχή:

Μηχανική διεργασιών & συστημάτων
Τύπος Παρουσίασης: 
Oral
Ημερομηνία Παρουσίασης: 
Thursday, Jun 04 - 15:30
Διάρκεια: 
15 Minutes
Αίθουσα: 
Ι - 12