Στοιχεία Εργασίας P0156

Κωδικός Εργασίας: P0156
Περίληψη:      

Τίτλος Εργασίας:

Μελέτη της υδρολυτικής αποικοδόμησης του πολυ(ηλεκτρικού βουτυλεστέρα)

Θεματική Περιοχή:

Πολυμερή
Τύπος Παρουσίασης: 
Oral
Ημερομηνία Παρουσίασης: 
Thursday, Jun 04 - 18:45
Διάρκεια: 
15 Minutes
Αίθουσα: 
Ι - 04