Στοιχεία Εργασίας P0132

Κωδικός Εργασίας: P0132
Περίληψη:      

Τίτλος Εργασίας:

Μοντελοποίηση της απορρύπανσης εδαφών με διοχέτευση αιωρημάτων νανοσωματιδίων

Συγγραφείς:

Θεματική Περιοχή:

Περιβάλλον
Τύπος Παρουσίασης: 
Oral
Ημερομηνία Παρουσίασης: 
Thursday, Jun 04 - 11:45
Διάρκεια: 
15 Minutes
Αίθουσα: 
Ι - 04