Στοιχεία Εργασίας P090

Κωδικός Εργασίας: P090
Περίληψη:      

Τίτλος Εργασίας:

Nanobimechanics: a tool for biomaterials mechanical properties evaluation

Συγγραφείς:

Αμαλία Σκαρμούτσου, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Δημήτριος Δραγατογιάννης, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Κωνσταντίνος Χαριτίδης, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Θεματική Περιοχή:

Υλικά - Νανοτεχνολογία
Τύπος Παρουσίασης: 
Oral
Ημερομηνία Παρουσίασης: 
Thursday, Jun 04 - 18:15
Διάρκεια: 
15 Minutes
Αίθουσα: 
Ι - 12