Στοιχεία Εργασίας P0296

Κωδικός Εργασίας: P0296
Περίληψη:      

Τίτλος Εργασίας:

Συγκριτική μελέτη διαφορετικών μεθόδων υπολογισμού ηλεκτρικών χαρακτηριστικών εκκενώσεων αίγλης.

Συγγραφείς:

Ιωάννης Τσιγάρας, Εργαστήριο Τεχνολογίας Πλάσματος, Τμήμα Χημικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών
Ελευθέριος Αμανατίδης, Εργαστήριο Τεχνολογίας Πλάσματος, Τμήμα Χημικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών
Δημήτριος Ματαράς, Εργαστήριο Τεχνολογίας Πλάσματος, Τμήμα Χημικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών
Νικόλαος Σπηλιόπουλος, Τμήμα Φυσικής, Πανεπιστήμιο Πατρών

Θεματική Περιοχή:

Φυσικοχημεία – Θερμοδυναμική
Τύπος Παρουσίασης: 
Oral
Ημερομηνία Παρουσίασης: 
Thursday, Jun 04 - 12:30
Διάρκεια: 
15 Minutes
Αίθουσα: 
Ι - 11