Στοιχεία Εργασίας P0278

Κωδικός Εργασίας: P0278
Περίληψη:      

Τίτλος Εργασίας:

Computational study of the dynamics and thermodynamics of highly confined polyethylene

Συγγραφείς:

Γεώργιος Κρητικός, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Γεώργιος Γ. Βογιατζής, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Θεόδωρος Θεοδώρου, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Θεματική Περιοχή:

Πολυμερή
Τύπος Παρουσίασης: 
Oral
Ημερομηνία Παρουσίασης: 
Thursday, Jun 04 - 18:00
Διάρκεια: 
15 Minutes
Αίθουσα: 
Ι - 04