Στοιχεία Εργασίας P0133

Κωδικός Εργασίας: P0133
Περίληψη:      

Τίτλος Εργασίας:

Electrochemical Study of Soil Corrosion on an Ancient-Like Ternary Cu-Pb-Sn Alloy

Συγγραφείς:

Όλγα Παπαδοπούλου, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Δάφνη Δασκαλάκη - Μουντάνου, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Παναγιώτα Βασιλείου, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Θεματική Περιοχή:

Ειδική Συνεδρία στην Μελέτη – Συντήρηση Πολιτισμού
Τύπος Παρουσίασης: 
Oral
Ημερομηνία Παρουσίασης: 
Thursday, Jun 04 - 15:15
Διάρκεια: 
15 Minutes
Αίθουσα: 
Ι - 13