Στοιχεία Εργασίας P0192

Κωδικός Εργασίας: P0192
Περίληψη:      

Τίτλος Εργασίας:

ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΣΗ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΑΠΟ ΟΡΓΑΝΙΚΟΥΣ ΜΙΚΡΟΡΥΠΑΝΤΕΣ ΜΕ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟ ΦΙΛΤΡΟ ELECTRO-FENTON : ΠΙΛΟΤΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣ

Συγγραφείς:

Κωνσταντίνος Πλάκας, Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης -ΕΚΕΤΑ
Αναστάσιος Καράμπελας, Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης -ΕΚΕΤΑ
Στυλιανή Σκλαρή, Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης -ΕΚΕΤΑ
Βασίλειος Ζασπάλης, Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης -ΕΚΕΤΑ

Θεματική Περιοχή:

Χημικές Διεργασίες/Κατάλυση/Ηλεκτροχημεία
Τύπος Παρουσίασης: 
Oral
Ημερομηνία Παρουσίασης: 
Thursday, Jun 04 - 15:45
Διάρκεια: 
15 Minutes