Στοιχεία Εργασίας P0276

Κωδικός Εργασίας: P0276
Περίληψη:      

Τίτλος Εργασίας:

Συστημική Μέθοδος Ανάλυσης Ευαισθησίας για την Αξιολόγηση Οργανικών Μιγμάτων ως Εργαζόμενων Μέσων για Ηλιακούς Κύκλους Rankine

Συγγραφείς:

Πασχαλιά Μαύρου, ΙΔΕΠ/ΕΚΕΤΑ & Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών ΑΠΘ
Πάνος Σεφερλής, ΙΔΕΠ/ΕΚΕΤΑ & Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών/ΑΠΘ
Patrick Linke, Texas A&M University at Qatar

Θεματική Περιοχή:

Ενέργεια
Τύπος Παρουσίασης: 
Oral
Ημερομηνία Παρουσίασης: 
Thursday, Jun 04 - 12:30
Διάρκεια: 
15 Minutes
Αίθουσα: 
Ι - 12