Στοιχεία Εργασίας P0157

Κωδικός Εργασίας: P0157
Περίληψη:      

Τίτλος Εργασίας:

A NON-INVASIVE STUDY OF GOLDEN ARTIFACTS FROM THE ARCHAEOLOGICAL SITES OF MYCENAE AND PYLOS, PELOPONΝESE

Συγγραφείς:

Amani Christiana Saint, National Technical University of Athens
Ελένη Χειλάκου, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Βασιλική Δρίτσα, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Μαρία Κουή, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Κατερίνα Κωνσταντή, National Archaeological Museum of Athens
Αλεξάνδρα Χριστοπούλου, Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο Αθηνών
Fulvio Zezza, University IUAV of Venice
Μαρία Κοντάκη, Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο Αθηνών

Θεματική Περιοχή:

Ειδική Συνεδρία στην Μελέτη – Συντήρηση Πολιτισμού
Τύπος Παρουσίασης: 
Oral
Ημερομηνία Παρουσίασης: 
Thursday, Jun 04 - 13:00
Διάρκεια: 
15 Minutes
Αίθουσα: 
Ι - 13