Στοιχεία Εργασίας P0299

Κωδικός Εργασίας: P0299
Περίληψη:      

Τίτλος Εργασίας:

ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΛΛΩΝ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΕΤΕΡΟΚΥΚΛΙΚΩΝ 1,3-ΔΙΚΑΡΒΟΝΥΛΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ ΚΑΡΒΟΝΥΛΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ ΣΕ ΠΡΩΤΙΚΑ ΙΟΝΤΙΚΑ ΥΓΡΑ

Συγγραφείς:

Ανδρομάχη Τζάνη, Χημικοί Μηχανικοί, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ)
Ελένη Σεπυργιώτη, Χημικοί Μηχανικοί, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ)
Αλίκη Δούκα, Χημικοί Μηχανικοί, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ)
Αναστασία Δέτση, Χημικοί Μηχανικοί, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ)

Θεματική Περιοχή:

Χημικές Διεργασίες/Κατάλυση/Ηλεκτροχημεία
Τύπος Παρουσίασης: 
Oral
Ημερομηνία Παρουσίασης: 
Thursday, Jun 04 - 18:45
Διάρκεια: 
15 Minutes
Αίθουσα: 
Ι - 10