Στοιχεία Εργασίας P0295

Κωδικός Εργασίας: P0295
Περίληψη:      

Τίτλος Εργασίας:

An Investigation of Nitrogen-implanted Oxide/nitride/oxide Nanostructures on Silicon with Photoelectron Spectroscopy

Συγγραφείς:

Σπυρίδων Λαδάς, Τμήμα Χημικών Μηχανικών , Π. Πατρών
Νίκος Νικολάου, Τμήμα Φυσικής, Π. Πατρών και Ινστιτούτο Μικροηλεκτρονικής, ΕΚΕΦΕ-ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ
Βασίλης Ιωάννου-Σουγλερίδης, Ινστιτούτο Μικροηλεκτρονικής, ΕΚΕΦΕ-ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ
Παναγιώτης Δημητράκης, Ινστιτούτο Μικροηλεκτρονικής, ΕΚΕΦΕ-ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ
Pascal Normand, Ινστιτούτο Μικροηλεκτρονικής, ΕΚΕΦΕ-ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ
Δημήτρης Σκαρλάτος, Τμήμα Φυσικής, Π. Πατρών
Κωνσταντίνος Γιαννακόπουλος, Ινστιτούτο Μικροηλεκτρονικής, ΕΚΕΦΕ-ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ
B. Pecassou, CEMES-CNRS, Toulouse
G. Benassayag, CEMES-CNRS, Toulouse
Kaupo Kukli, Chemistry Department, U. Helsinki and Institute of Physics, U.Tartu-Estonia

Pages

Θεματική Περιοχή:

Υλικά - Νανοτεχνολογία
Τύπος Παρουσίασης: 
Oral
Ημερομηνία Παρουσίασης: 
Thursday, Jun 04 - 17:45
Διάρκεια: 
15 Minutes
Αίθουσα: 
Ι - 12