Στοιχεία Εργασίας P0295

Τίτλος Εργασίας:

An Investigation of Nitrogen-implanted Oxide/nitride/oxide Nanostructures on Silicon with Photoelectron Spectroscopy

Συγγραφείς:

Jaakko Niinisto, Chemistry Department, U. Helsinki
Mikko Ritala, Chemistry Department, U. Helsinki
Markku Leskela, Chemistry Department, U. Helsinki

Pages

Θεματική Περιοχή:

Υλικά - Νανοτεχνολογία
Τύπος Παρουσίασης: 
Oral
Ημερομηνία Παρουσίασης: 
Thursday, Jun 04 - 17:45
Διάρκεια: 
15 Minutes
Αίθουσα: 
Ι - 12