Στοιχεία Εργασίας P0441

Κωδικός Εργασίας: P0441
Περίληψη:      

Τίτλος Εργασίας:

Investigation of the microstructural characteristics of matured hydraulic grouts and durability in sodium sulphate crystallization

Θεματική Περιοχή:

Ειδική Συνεδρία στην Μελέτη – Συντήρηση Πολιτισμού
Τύπος Παρουσίασης: 
Oral
Ημερομηνία Παρουσίασης: 
Thursday, Jun 04 - 15:45
Διάρκεια: 
15 Minutes
Αίθουσα: 
Ι - 13